In gesprek met... Brancheorganisatie TLN

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. We kennen de uitdrukking allemaal. Maar wij nemen hem wel erg letterlijk. Brancheorganisatie TLN (Transport en Logistiek Nederland) huisvest namelijk in het pand naast ons en we houden de banden graag warm. Dat blijkt eenvoudig als je elkaar regelmatig ziet: bij binnenkomst, op de trap, bij het naar huis gaan… Een mooie gelegenheid voor Hans Moens (manager Recruitment, voor vaste banen vanaf mbo+ niveau) om Luc Verschuren (accountmanager TLN) te interviewen. Ze spreken elkaar, bijna letterlijk op de trap, over onderwerpen die spelen binnen onze branche. 

Welke ontwikkeling in de branche heeft in de loop der jaren de meeste indruk op jou gemaakt?

“Bij deze vraag poppen twee zaken meteen bij me op: de brandstofclausule en de kredietcrisis, aldus Luc. De brandstofclausule was de meest bijzondere ontwikkeling. Dit is iets wat we nog niet eerder hadden meegemaakt. Het moet zo’n 30 jaar geleden geweest zijn, aan het begin van mijn carrière. Het was de eerste keer dat de dieselprijs in korte tijd explosief steeg. Aangezien brandstofkosten één van de grootste kostenposten binnen de transportsector is, brak er paniek uit. Er werden door ons protestoptochten met vrachtwagens naar Den Haag georganiseerd waarmee we een compensatieregeling afgedwongen vanuit de overheid. Wel onder de voorwaarde dat de branche zich in de nabije toekomst bewust moest zijn van dergelijke kostenstijgingen in een relatief korte periode. Dat was de geboorte van de brandstofclausule. 

Maar de kredietcrisis heeft op mij de meeste indruk gemaakt. Medio 2009 zag je dat bedrijven soms wel 25% van hun volume kwijtraakten. Zekerheden onder financieringen werden weggeslagen en deze konden niet altijd meer afbetaald worden. Bedrijven moesten noodgedwongen afscheid nemen van werknemers, terwijl ze dat helemaal niet wilden. Het bestaan van veel bedrijven hing aan een zijden draadje. Dat was echt een heftige tijd.”

 

Het moeten ontslaan van mensen is een schril contrast met hoe de branche nu worstelt met een personeelstekort. Hoe zie je dat?

“De factor ‘mens’ is sterk veranderd in de loop der jaren. Daarnaast zijn we na de kredietcrisis in economisch betere tijden terecht gekomen. Dat is volgens mij ook het moment dat de krapte is ontstaan. Als branche word je op zo’n moment afhankelijk van mensen die al op jonge leeftijd een bewuste keuze moeten maken. Voor velen is dat lastig. Ook zij-instromers en doorstromers binnen een onderneming, moeten zorgen voor invulling van de vacatures. Dit kunnen we met z’n allen realiseren door meer te investeren in opleidingen. Zowel voor de nieuwe aanwas van jonge mensen als voor de zij-instromers en doorstomers. Maar een achterstand inhalen in een korte tijd blijft gewoon een hele uitdaging.”

 

Wat geef je ons als HR-dienstverlener mee voor de nabije toekomst?

“Er ontstaat voorzichtig weer wat beweging op de arbeidsmarkt. We horen geluiden dat kwalitatief goede kandidaten zich weer melden voor openstaande vacatures. Maar over een tijdje gaan we te maken krijgen met een andere uitdaging: vergrijzing. We zien dit aan de leeftijdsopbouw in de sector, deze cijfers zijn natuurlijk voorhanden. De komende jaren gaan er meer mensen op basis van leeftijd uitstromen, wat nauwelijks gecompenseerd gaat worden door de instroom van nieuwe mensen. Daar zullen we nu al op moeten anticiperen, bijvoorbeeld door actief te blijven opleiden.” 

 


Welke uitdagingen staan de leden van TLN te wachten in 2024-2025?

“De uitdagingen liggen wat mij betreft vooral op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven worden geconfronteerd met het feit dat ze vanuit wet- en regelgeving op korte termijn moeten voorsorteren als het gaat om fossiele brandstof, elektrische voertuigen en waterstof. Het is lastig om richting te moeten geven zonder dat je voldoende informatie hebt om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan de laadinfrastructuur. De krachtstroom die nodig is voor elektrische vrachtwagens is vaak nog niet regulier aanwezig bij de ondernemers, maar de netwerkbeheerders hebben op hun beurt niet de capaciteit om tijdig aan de vraag te kunnen voldoen.  Maar zo zijn er nog veel meer uitdagingen op het gebied van duurzaamheid te benoemen. We kunnen het er een hele middag over hebben als we dat zouden willen.” 

 

Logistic Force hanteert een ‘buy and build strategie’ en we zien dat er bij onze opdrachtgevers momenteel veel overnames plaatsvinden. Merken jullie dat ook?

“Ja zeker! En ook voor de nabije toekomst verwacht ik nog meer overnames, onder andere omdat er veel ondernemers zijn die geen opvolging hebben. De ontwikkelingen in de branche en de nieuwe wet- en regelgeving maken dat het een cruciaal moment is om een beslissing te nemen over de toekomst van het bedrijf.”

 

Wat was de meeste gestelde vraag van 2023? En wat was het antwoord?

“De laatste maanden was dat absoluut de indexering voor 2024. Ondernemers zijn daarbij duidelijk op zoek naar richting en begrip. Ze willen het verhaal achter de indexering ook uit kunnen leggen aan hun opdrachtgevers. Het antwoord daarop is uitgebreid omschreven in het rapport dat TLN voor haar leden heeft opgesteld. Wij geven daar desgewenst extra toelichting op.” 

 

Heb je nog een ultieme tip voor ons?

“Laat je niet te veel leiden door de trends en ontwikkelingen op korte termijn. En stop vooral niet met opleiden. Dit doe je namelijk altijd voor de lange termijn.”