Privacy statement

Leuk dat je ons Privacy Statement leest! In dit Privacy Statement staat omschreven wat we doen met de informatie die je met ons deelt als sollicitant, medewerker of klant. We gebruiken deze informatie altijd in overeenstemming met ons privacy beleid. 

Logistic Force hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Logistic Force heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Logistic Force behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Logistic Force inzicht hoe Logistic Force in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met je persoonsgegevens omgaat.

WIE ZIJN WE

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van (met inbegrip van de toegang tot) de website www.logisticforce.nl die beheerd wordt door Be-Interactive (KVK 18088480) Logistic Force Concepts B.V., Logistic Force Service Center B.V., (KVK 54491142), LF Transport B.V. (KVK  61603554), Logistic Force Holding B.V. (KVK 52850463) met hier alle onder hangende hoofd- en nevenvestigingen (hierna te noemen: “Logistic Force”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) met inbegrip van de content en diensten die via deze website www.logisticforce.nl ter beschikking wordt gesteld.

Dit statement beschrijft (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij je persoonsgegevens verwerken.

Logistic Force is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

 Logistic Force schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Logistic Force blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Logistic Force contractuele afspraken over de omgang van je persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft.           

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van je apparaat, het IP-adres van je Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van je bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jou bezochte pagina's en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Logistic Force maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op je computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat je bezoek eenvoudiger maakt. Je kunt hier meer over lezen in ons Cookiestatement.

WANNEER VERZAMELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan je gegevens te bewaren en verwerken:

Logistic Force verzamelt je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je jezelf inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wanneer je wordt aangemeld om gebruik te maken van werk gerelateerde dienstverlening.

 • Als je Logistic Force toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Logistic Force rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Logistic Force is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Logistic Force of van een derde, behalve wanneer je belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van je persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Je op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Logistic Force en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem. Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien van toepassing voor de functie en in de vacaturetekst is aangegeven).
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

WAAROM VERZAMELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jou aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Logistic Force gebruikt je gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Je op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Logistic Force en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem. Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien van toepassing voor de functie en in de vacaturetekst is aangegeven).
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE?

Logistic Force kan als jou werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of wanneer je een zakelijke relatie bent van Logistic Force, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

WERKZOEKENDE OF KANDIDAAT

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto) Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

GEDETACHEERDE, (TIJDELIJKE) WERKNEMER EN ZELFSTANDIG ONDERNEMER 

Indien Je voor Logistic Force of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Logistic Force onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

MET WIE KUNNEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Logistic Force kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Logistic Force, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Logistic Force diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”.

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Logistic Force heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

HOE LANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

De bewaartermijnen die we hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

KANDIDATEN (INDIEN JE NOG NIET VOOR LOGISTIC FORCE HEBT GEWERKT)

Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Logistic Force hebt gewerkt. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je gebruik maken van het recht om vergeten te worden. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar fg@logisticforce.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Logistic Force en we zorgen ervoor dat jouw bemiddelingsgegevens worden verwijderd. Na afloop van wettelijke termijn van 2 jaar worden jouw gegevens automatisch verwijderd.

INDIEN JE VOOR LOGISTIC FORCE HEBT GEWERKT

Je bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Logistic Force. Na afloop van wettelijke bewaartermijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt je dit aangeven bij je contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Logistic Force. Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Logistic Force onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

JOUW RECHTEN

Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kan maken van je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de jou toekomende en hieronder benoemde rechten kun je zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

INZAGE EN/OF WIJZIGEN GEGEVENS

Je kunt ons op elk gewenst moment via mailadres fg@logisticforce.nl dan wel per brief Logistic Force, t.a.v. functionaris gegevensbescherming. Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om je gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS BEPERKEN

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kun je een verzoek in dienen om tijdelijk de verwerking van je gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van je gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via mailadres fg@logisticforce.nl dan wel per brief Logistic Force, t.a.v. functionaris gegevensbescherming. Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg, indienen. 

RECHT OM GEGEVENS OVER TE DRAGEN

Je kunt de persoonsgegevens die wij van je bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen via fg@logisticforce.nl. Je bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden. 

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen van verwijdering van al je persoonlijke gegevens. Je kunt ons op elk gewenst moment via fg@logisticforce.nl dan wel per brief Logistic Force, t.a.v. functionaris gegevensbescherming. Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg, verzoeken al je gegevens te verwijderen met inachtneming van de wettelijk bewaartermijnen.

Je kunt daarnaast jouw eventueel verleende toestemming om je gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

PROCEDURE, RESPONSTERMIJN EN KOSTEN

Wij proberen je verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht je identiteit te controleren voordat aan je verzoeken kan worden voldaan. Je verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt. Voor de behandeling van je voornoemde verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij je verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt. 

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Logistic Force heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze functionaris zijn:

Melanie NeumannHeraclesstraat 6,5048 CG Tilburg.E-mail: fg@logisticforce.nlTelefoonnummer: 013-7200900.

BEVEILIGING

Logistic Force doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Logistic Force met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

BEWAARTERMIJN

Logistic Force bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Logistic Force, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via fg@logisticforce.nl dan wel per brief Logistic Force, t.a.v. functionaris gegevensbescherming. Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg. Je kunt bij ons met vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens ook telefonisch terecht via telefoonnummer 013-7200900.

Indien je het niet eens bent met het gebruik door Logistic Force van je persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DATALEK

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via fg@logisticforce.nl.

WIJZIGINGEN

Logistic Force behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Logistic Force en een betrokkene. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Logistic Force. Deze versie is opgesteld in April 2018.

OVERIGE BEPALINGEN

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.